Skrzydlate słowa

Jak zmorzony snem opuścił kort, zmożony raczej przez los niźli konkurentów – ten nieco zmieniony wers z ogólnopolskiego dyktanda sprzed kilku lat (w oryginale była mowa o bieżni) skłonił nas do rozważań o języku. Dokładniej o problemach, jakie nastręczała niegdyś anglojęzyczna terminologia tenisowa.

dalej Skrzydlate słowa