Języki nieobce

Obecnie, zgodnie z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, mamy w Polsce jeden język regionalny – kaszubski. Może kiedyś dołączą śląski i wilamowski.

dalej Języki nieobce