Techno, ale retro

Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego to pomysł na ocalenie przebogatego dziedzictwa przemysłowego i zainteresowanie turystów regionem. Jest co oglądać – nie bez przyczyny roczna liczba gości zbliża się do miliona. Charakterystyczne brązowe drogowskazy z „kółkiem na parę” widać w wielu śląskich miastach – odsyłają do muzeów, zamieszkałych kolonii robotniczych i działających zakładów pracy.

dalej Techno, ale retro